10'erne
05 november 2016

2010 stiftedes Høstcompagniet A/S i samarbejde med Rye Andersen fra Hadsten. Der var 2 mejetærskere og 3 bigballepressere i selskabet. Selskabet blev opløst i 2016 af praktiske årsager, og da vi selv nu har areal og kunder nok. Vi har overtog begge tærskere og to pressere. 

2014 står det tredje hønsehus færdigt, og produktionen ligger nu på 44.000 høns og ca. 7,4 mio æg årligt.  

2016 er også året, hvor vi har udvidet gårdbutikken med vores eget brand, "Dollys." Det er startet med "Dollys høne", som er Danmarks eneste rigtige suppehøne. Den vejer 3 kilo, har haft et langt liv i åbne stalde, hvor den har haft fri adgang til over 2.000 kvadratmeter, foder fra egne marker og vand. Derudover er der "Dollys lam" og "Dollys plaider", som kommer fra vores herlige lam, som afgræsser de kupperede arealer omkring gården. 

Vi driver i dag ca. 760 ha inkl. forpagtninger i nærområdet.