Historie - Afsnit 1
24 januar 2016

Vi vil gennem årets løb komme med små info omkring Hasagergaards historie og nutidige gøren. Dette er første afsnit af historien.

Første gang Hasager nævnes er tilbage i 1400-tallet. Om gården tilhørte Bidstrup Gods eller var selvstændig dengang vides ikke. Men under Stavnsbåndet fra 1733 til 1800 tilhørte den i hvert fald Bidstrup. Den blev købt fri i 1854 af Søren Hasager Jensen for 5000 rigsdaler. Hvilket omregnet til nuværende kroner svarer til 10.000 kr.

Søren Hasager Jensen er den første i slægten, som havde Hasager, inden Dolly og Lars købte den i 1991. Gården tilhørte samme slægt, Hasager, gennem 4 generationer.

Fortsættelse følger.