Historie - Afsnit 7
27 juni 2016

I 1981 tager familien Hasager til Norge på ferie, men allerede ved ankomsten til hotellet overrækkes nyheden om, at staldene hjemme på gården står i brand, og dyrene løber vilde rundt i skoven. Anders Frandsen rejser øjeblikkeligt hjem igen, hvor han kan erfare, at de fleste driftsbygninger og stalde er brændt ned, mens de fleste af dyrene er reddet af naboerne, som også husede dyrene efter branden. Stuehuset skades ikke ved branden.

Gården opføres i årene efter med en betydeligt større kostald til 100 stk Charolaiskøer i bindestald med moderne udmugningsanlæg, kælvningsbokse og inddøres køresiloer. Dertil bygges en maskinlade og en kornlade.