Hønseri

Hasagergaard hønseri består af tre stalde på hver 2.200 kvadratmeter. Derforuden findes pakkerum, kølerum og kontor. I hønseriet findes 44.000 høns og 3.200 haner. Hønsene producerer rugeæg, som sælges til DanHatch A/S, som udruger æggene. Kyllingerne, som kommer ud af æggene, afsættes herefter til slagtekyllingeproducenter.

I hønseriet produceres årligt knap 7.200.000 æg. Det bliver til ca. 6.000.000 kyllinger. Nogle af æggene er dobbeltblommet, hvorfra der ikke kan udklækkes kyllinger, og derfor sælger vi dem i vores gårdbutik.

Æggene pakkes med pakkemaskine i 90 styksbakker, som efter opbevaring i eget kølerum sendes til rugeriet. Æggene pakkes på pakkemaskine, som selv sorterer for store og for små æg fra, hvorefter den sætter æggene i kasser.

I hønseriet bruges årligt 1.100 tons færdig foder og 1.100 tons hvede og byg af egen avl. Foderet, som leveres udefra, er varmebehandlet og hele produktionen foregår i højeste beredskab mod salmonella.

I hønseriet er der en fastansat samt to, tre afløsere. Vi kan styre alt i hønsenes hverdag. F.eks. kan vi tilpasse temperaturen med varme- og køleanlæg, så hønsene har det optimalt. Ligeledes kan vi styre strøelsen med varmen, hvilket ikke ret mange producenter kan. Det sikrer hønsene gode trædepudder. Vi styrer ligeså dagsrytmen i hønseriet. Da staldene kan komplet mørklægges, bestemmer vi f.eks. at hønsene skal stå op kl. 5 om natten. Dermed er de færdige med at lægge æg, når hønsepasseren kommer om morgenen. Dertil ligger æggene ikke så længe inde i varmen, hvilket øger klækprocenten.

Hønsene udskiftes en gang om året, hvorefter staldene muges ud og bliver gjort fuldstændig rene og desinficeres. Vaskearbejdet udfører vi selv med speciele højtryksrensere, som giver ekstra meget vand for at få husene ordentligt rene. Til en vask benyttes ca. 450 kubikmeter vand. Vaskevandet udspredes på markerne med egen gyllevogn.