Historie - Afsnit 2
23 februar 2016

I 1930 overtager Søren Marius Sørensen Hasagergaard efter sin far. Gården var på det tidspunkt på 4400 Alen, svarende til ca. 137 tønderland. Søren Marius' fætter ejede samtidig Torupgaard vest for Skjød, for hvem vi i dag kører gylle.

Op til 2. verdenskrig brugte den danske hær Hasagergaard til motorkontor, hvormed det store soveværelse blev inddraget, så obersten og senere en chefsergant havde det bedste værelse. Så måtte familien gøre plads. De menige boede enten i telte eller i rum i laden.