Historie - Afsnit 3
21 marts 2016

I 30' og 40'erne bestod gårdens mandskab af 4-6 personer i marken, 1 fodermester, nogle kale og familien selv. Fodermesteren boede i det lille hus for enden af alléen(rød cirkel), sammen med familien på 7 personer. Huset var uden varmt vand, bad og toilet, så der var das i haven.

I dag er der også 4-6 personer i marken, som dog driver 6 gange så meget plus maskinstation ;) Stadig en mand ved dyrene, med en forskel fra 30 høns, køer og svin til nu 44.000 høns.

I den gule cirkel var der frugthave bestående af ca. 200 frugttræer. I laden til højre i billedet(blå) var der hestestald, som senere blev delvist til kalekammer. Stalden øverst i den grønne cirkel var svinestald, mens den lidt større stald var kostald. De resterende bygninger var maskinhus, halmlade og hønsehus.

Forklaring på den lilla cirkel følger i næste afsnit i midten af april...